Vilka utbildningar lönar sig?

Lönar det verkligen sig att plugga? Ur ett enbart ekonomiskt perspektiv kan svaret variera, beroende på vilken utbildning du väljer. Student Brew har sett över Sacos rapport om vilka utbildningar du borde jaga för bäst lönsamhet.

Livslönen varierar kraftigt

I en studie som Saco gjorde 2020 studie redogörs skillnaden mellan olika akademiska utbildningars livslön och den förväntade lönen vid enbart gymnasieutbildning. Livslön är summan av löneinkomster från det att man går ut gymnasiet till 85 års ålder. Både lön och pension efter skatt räknas in. Studiemedel räknas som inkomst under studietiden, men den årliga avbetalningen av studieskulden dras bort från lönen under återbetalningstiden.

I rapporten granskades 35 högskoleutbildningar. I de allra flesta fall är det lönsamt med en akademisk examen, men skillnaderna mellan de olika högskoleutbildningarna är stora.

Avkastningen för en treårig högskoleutbildning ligger på 8 procent, men det skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna. Skillnaderna är till och med större mellan olika högskoleutbildningar än vad de är mellan genomsnittet av högskoleutbildningar och gymnasieutbildade.

Av de 35 högskoleutbildningar som granskas i rapporten har:

  • 11 negativ avkastning
  • 3 avkastning på 0 procent
  • 8 avkastning på 1–5 procent
  • 7 avkastning på 6–10 procent
  • 6 avkastning som överstiger 10 procent

Läkare är det yrke som har högst livslön, 28,2 miljoner kronor, i jämförelse med 19,1 miljoner för den med endast naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Andra utbildningar i topp är civilingenjör, ekonom och jurist. Tandhygienist, bibliotekarie och fysioterapeut ligger lägre i livslön än den med gymnasieutbildning.

Så när har du tjänat in din utbildning?

Börjar du plugga på högskolan direkt efter gymnasiet har den genomsnittliga akademikern tjänat in sin utbildning vid 38 års ålder.

– Först, under studietiden gör man en förlust i jämförelse med den som enbart har gymnasieexamen, men kort efter examen kommer du ifatt eftersom du har en snabbare löneutveckling. Sen följer en “återhämtningsperiod” då du tar igen det man förlorat under studieåren, och sedan går man plus, förklarar Thomas Ljunglöf från SACO.

Nedan kan du se sammanfattningen från Saco:s rapport som listar alla yrken med hög, medel och låg löneutveckling under arbetslivet samt vid vilken ålder utbildningen har lönat sig. För jämförelse så är livslönen (efter skatt) för enbart gymnasieutbildning 18,1 miljoner.

Obs. Vi på Student Brew tycker såklart att utbildning borde vara något du i första hand väljer för att för att du är intresserad. Yrkeslivet är så mycket mer än lön! Men en inblick i de ekonomiska konsekvenserna av val av utbildning kan vara bra eftersom det finns inget val i livet som kommer att påverka din privatekonomi lika mycket.

Yrken där utbildningen lönar sig vid senast 38 år

Utbildningar som lönar sig vid 38


Yrken där utbildningen lönar sig vid 39-76 år

Utbildningar som lönar sig vid 39-76


Yrken där utbildningen aldrig lönar sig

Utbildningar som aldrig lönar sig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!