Vertikal odling

Denna vecka blir det ännu mer odling, på liten yta men inte ur en privatpersons bemärkelse utan ur ett industriellt perspektiv. Vertikal odling är ett nytt populärt sätt att odla grönsaker storskaligt inom städerna på en mindre yta än vad som vanligtvis behövs.

Vad är vertikal odling?

Vertikal odling är processen av att odla i vertikalt staplade lager. Oftast i kombination med en kontrollerad miljö ibland till exempel hydroponisk odling. Det här för att optimera växternas tillväxt och smak. Många av dagens vertikala odlingar är byggda inuti stora varuhus byggnader, containrar, tunnlar och till och med gamla gruvor.

Varför är vertikal odling bra?

Med hjälp ut av den senaste tekniken så som LED så har vertikala odlingar blivit mycket effektiva och kan ge över 10 gånger så mer avkastning än traditionellt jordbruk och odling. Det här görs också på en mycket mindre yta än vad traditionellt jordbruk görs på. Dessutom med vertikal odling så kan man kontrollera alla parametrar väder och insektsangrepp är ingenting man behöver bry sig om då man styr miljön som växterna odlas i. Vertikal odling är även ett effektivt sätt att spara mycket vatten då man kan återanvända det i odlingen. Sedan eftersom vertikal odling inte tar lika mycket plats som traditionell odling så stör inte det djur och naturen på samma sätt och vi spar på vår miljö till skillnad från traditionell odling.

Utmaningar med vertikal odling?

Den stora utmaningen med vertikal odling på storskalig nivå är i nuläget kostnaden. I dagsläget är den initiala kostnaden för att bygga en 60 hektars vertikal odling 100 miljoner dollar. Den här höga kostnaden gör det svårt att starta en vertikal odling men med fler framsteg som minskar kostnaden för robotar, led och annan teknik så kan det bli mer lönsamt i framtiden.

Utöver den höga kostnaden så kräver även en vertikal en del energi. Detta då det inte finns något naturligt solljus så måste allt förses med artificiellt ljus vilket leder till en ökad kostnad.

Utöver storskaligt så kan vertikal odling även hjälpa dig som student. Det kan vara svårt att odla på liten yta och oftast så låser man sig till att tänka odling på en horisontell yta men varför inte utnyttja vertikal odling och hydroponisk odling för att odla din egna basilika och sallad i garderoben?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!