Anonymous förklarar cyberkrig mot Ryssland. Men vad och vilka är Anonymous?

Invasionen av Ukraina har tydligt visat hur spelplanen för krigsföring har förändrats i modern tid. Tillgången till information, spridningen av desinformation och vikten av digital infrastruktur är tydligare än någonsin. I senaste Student Brew skrev vi om det finansiella systemet SWIFT och vad ett uteslutande av Ryssland innebär. Kanske har du också hört talas om “Anonymous” mot bakgrund av de senaste händelserna? Denna mytomspunna grupp har tidigare sett rampljuset, t.ex. när de tog över ett Ku Klux Klans twitterkonto 2014, men har återigen fått uppmärksamhet när de nu deklarerat cyberkrig mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.

Men vad och vilka är egentligen Anonymous? Anonymous är ett slags hacker-kollektiv, en löst sammansatt decentraliserad grupp hackare och nätaktivister människor världen runt som arbetar mot samma mål. Gruppen har utfört cyberattacker mot myndigheter, företag och andra institutioner (såsom Scientologikyrkan) och har ofta en bakgrund i en politisk ståndpunkt. På grund av den nästintill obefintliga organisationen finns inga krav på kunskap eller liknande för att bli medlem, man väljer att engagera sig, och gör det i Anonymous namn. Projekt och operationer organiseras genom att någon anser att någonting bör rättas till eller uppmärksammas, och frågar efter medhjälpare genom sidor som YoutubeSlashdotwhyweprotest.net4chanPartyvan.info och diverse IRC-kanaler. Rörelsen har importerat olika företeelser som kom att bli rörelsens signum. Mest känd är masken hämtad från filmen V för Vendetta. .

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!