OpenAI

Created: April 14, 2022 9:25 AM

Förra veckan skrev vi om DALL-E 2, den här veckan tänker vi att ni ska få veta lite mer om organisationen bakom, OpenAI. OpenAI består av två delar egentligen - en vinstdrivande del, OpenAI LP, som sin i sin tur ägs av en icke-vinstdrivande del, OpenAI Inc. Organisationen grundades 2015 av bland andra Elon Musk och Sam Altman med målbilden att utvecklingen av avancerad AI ska gynna hela mänskligheten som sådan. Investeringarna i organisationen uppgår till belopp i miljardklassen sett till dollar, och sen organisationen startade har det levererats åtskilliga projekt, modeller, patenter och forskningsresultat.

Några intressanta grejer som OpenAI skapat och som kan vara värt att belysa lite extra är

  • DALL-E 2 som vi läste om förra veckan.
  • GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), en vidareutveckling av GPT och GPT-2 som är modeller för att generera text på ett sätt som skrivs av människor. Modellen får instruktioner som input för hur texten skall skrivas och produceras sedan trovärdiga resultat. Ett väldigt enkelt exempel kan ses nedan.

Instruktion - Tell me about a newsletter called Student Brew

Svar - Student Brew is a newsletter written by college students for college students. It covers everything from campus news to tips on studying and surviving college life. Student Brew is the go-to source for college students who want to stay informed and connected to their peers.

Ganska så bra beskrivning ändå.

  • Codex bygger vidare på GPT-3 med fokus på att generera kod utifrån text. Modellen används bland annat i Github Copilot, ett verktyg för autocomplete vid programmering.

  • OpenAI Five är ett team av 5 botar som är tränade för att spela Dota 2. Laget lyckades slå både amatörspelare och semi-professionella spelare, och i sin sista publika uppvisning slog dem det då topprankade laget OG.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!