Vad är SWIFT och hur påverkar det Ryssland?

Beslutet att utesluta flertalet ryska banker från SWIFT är nog något som undgått få. Men vad är SWIFT? SWIFT, eller Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications som det står för, är en finansiell kooperativ organisation som länkar samman mer än 11 000 banker och andra finansiella institutioner i mer än 200 länder med varandra. Över detta nätverk sänds information, omkring 40 miljoner meddelanden per dag, som ligger till grund för att internationella betalningar ska kunna genomföras på ett korrekt och säkert sätt. Kort sagt så innebär en uteslutning från SWIFT att banken inte kan genomföra transaktioner med utlandet, med eventuella undantag för länder där separata system kan ha upprättats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!