Tjäna pengar på CSN genom smarta investeringar

I förra Student Brew skrev vi om CSN-lånets fördelar i förhållande till andra lån (läs artikeln här). I artikeln resonerade vi för hur den låga räntan och långa återbetalningstiden gör CSN till ett attraktivt lån, även för den som har råd att finansiera sina studier på egen hand, med syfte att bygga upp en ekonomisk buffert för framtiden. I följande artikel adderar vi en dimension och redogör för hur du också kan tjäna pengar genom smarta investeringar med hela eller delar av ditt CSN.

Key-take aways från förra artikeln

  • CSN har i förhållande till andra lån väldigt låg ränta (just nu 0,05% men är under utredning för att höjas till 0,55%).
  • CSN har långt återbetalningstid, som längst 25 år.
  • Om inflationsmålet på 2% efterföljs kommer det faktiska värdet av ditt lån att minska av sig själv genom åren, så länge räntan på CSN understiger inflationen dvs.

Så säg att du tar ett CSN-lån men har pengar över varje månad. Vad behöver du göra för att överträffa kostnaderna av ditt lån? Givetvis investera dem på ett sätt som gör att du överstiger räntan, dvs just nu 0,05! För den som är nybörjare på aktiemarknaden så ökar en bred indexfond i genomsnitt 8-10% per år, vilket är avsevärt mycket högre än 0,05%. Även små investeringar gör stor skillnad.

Räkneexempel

Om du investerar 400 kr / månad av ditt CSN i 5 år och sen låter investeringarna ligga i 25 år (utan ytterligare investeringar) så kommer ränta-på-ränta effekten gör att dina totalt 24 000 placerade kronor under studietiden då är värda över 200 000 kr, givet en genomsnittlig avkastning på 8%. Ett intjänat belopp som överträffar räntekostnaderna för hela ditt CNS lån med råge.

På så sätt kan du faktiskt tjäna pengar på dina lånade pengar, även om du bara investerar en liten andel. Effekterna blir givetvis större om du kan spara mer pengar varje månad och placera större summor av ditt CSN. I nästa Student Brew kommer vi att skriva om hur du kan använda Warren Buffets substitutionsmetod för att minska onödiga inköp och istället investera mer av av ditt CSN.

Viktigt att känna till riskerna

CSN är i relation till andra lån ett tryggt och stabilt lån med liten risk. Det är dock viktigt att förstå att ett lån är ett lån och att villkoren kan komma att ändras, t.ex. p.g.a. ändringar i nationalekonomin eller politiska påtryckningar. För eller senare behöver du betala tillbaka din skuld och eventuella förändringar i din egen situation kan påverka hur snabbt kan du kan amortera av ditt lån och därmed även hur stora kostnaderna blir. Även aktiemarknaden kan vara volatil och historisk avkastning är ingen garanti på framtida. Det är viktigt att investera på lång sikt och acceptera upp- och nedgångar utan att agera. Kom dock ihåg att inte göra något alls med eventuella sparpengar också är en risk eftersom att även deras värde minskar i inflationstakten.

Är det omoraliskt att nyttja stödet om du inte behöver det?

Det finns argument och aspekter huruvida det kan anses omoraliskt att nyttja CSN om du inte behöver det. Det är viktigt att komma ihåg att CSN gör en individuell bedömning av alla som söker lånet och det finns skyddsmekanismer på hur mycket du får tjäna och hur länge du kan få lånet för att hindra obehöriga. Det moraliska ställningstagandet behöver du själv fundera över men kom ihåg att du också gör samhället en tjänst som valt att utbilda dig och förhoppningsvis kommer din utbildning och en större ekonomisk trygghet förbättra dina förutsättningar att kunna ge tillbaka till den välfärd som nu hjälper dig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!