pareto img

Pareto - Är det verkligen värt att gå på alla föreläsningar?

Använder du 20% av kläderna i din garderob 80% av tiden? I sådant fall klär du dig enligt paretoprincipen! Paretoprincipen är en matematisk fördelning enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan, ofta kallad 80/20-regeln.

Om vi tillämpar samma resonemang på studier betyder det att 20% av den tid du pluggar står för 80% av din studieresultat. Betrakta alla studieinsatser du gör, t.ex. går på föreläsningar, pluggar enskilt eller med vänner, kollar på Youtube m.m, som en gemensam mängd på 100%, en “studiemix”. Av de 100% finns, enligt pareto, 20% som genererar 80% av dina resultat, dvs är dem mest effektiva och givande. Kvarvarande 80% står bara för 20% av dina resultat.

Det innebär att ju tydligare du kan urskilja vad i din “studiemix” som de här 20% består av, ju effektivare kan du plugga. Alla har vi någon gång ifrågasatt huruvida det verkligen är värt att gå på den där föreläsningen eller lektionen. Om inte tiden hade kunnat spenderats bättre? Samtidigt hänger en rädsla över oss, en “fomo”, att om vi inte går på alla föreläsningar och lektioner så kommer vi att missa viktiga saker, hamna efter i plugget och prestera sämre på tentan. Enligt pareto behöver du fundera på om föreläsningar ingår i dina 20% som utgör 80% av resultatet? Om svaret är nej hade du sannolikt kunnat spendera tiden bättre genom att göra det som du tror har större effekt på dina studieresultat.

Personlig reflektion från artikelskapare

Jag märkte tidigt i mina studier att föreläsningar hade väldigt liten effekt på mina resultat. Däremot insåg jag att göra gamla tentor i kursen hade enorm inverkan på hur väl jag presterade. Genom att utgå från vad som tidigare hade efterfrågats i examinerande moment kunde jag precisera mina studier bättre och använda mig av lektioner och egenstudier som mitt primära inlärningssätt.

  • Civilingenjör & Ekonom

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!