Organisera din digitala information med PARA metoden.

I den fysiska världen finns det personer som är duktiga på att organisera sig och andra inte. I den den digitala världen så är de allra flesta rätt dåliga. Många använder brute-force metoden när de ska försöka leta reda på det där dokumenten de skrev för någon månad, dvs letar ometodiskt och länge tills de hittar det. Hade det inte varit bättre att istället ha en metod så du vet exakt vart du ska spara dina saker för att enkelt hitta dem? P.A.R.A. är en metod som gör exakt det och står för Projects (Projekt), Areas (Områden), Resources (Resurser), Archives (Arkiv). Det här är de fyra toppkategorierna du kan komma att stöta på i livet.

Vi börjar med att definiera vad dessa står för:

Ett projekt är en serie av uppgifter som leder till ett mål som även har en deadline. Det skulle exempelvis kunna vara ett grupparbete, plugg inför en tenta, eller att renovera sitt kök.

Ett område (area) är en sfär av aktivitet som underhålls över tid. Exempel här kan vara hälsa, ekonomi, hobbys, vänner, bilen, cykeln, etc. För att förtydliga lite ytterligare mellan ett projekt och ett område så är projekt något som har ett mål och en deadline medan ett område är något som du har ansvar ett för utan en deadline och ett specifikt mål.

En resurs är ett ämne som är ett pågående intresse. Här skulle det kunna vara: odling, crypto, inredning, kaffe, musik, gaming, you name it.

Arkivet är något av de andra kategorierna som inte är aktivt längre. Till exempel ett avklarat projekt.

Nu när du vet vad P.A.R.A. är så är det dags att börja organisera. Gör såhär:

  1. Skriv ner en lista på dina projekt, skriv sedan ner en lista på dina områden, sedan resurser.
  2. När du skapat dessa listor så är det dags att börja sortera. När det kommer till projekt och områden så kan dessa ha konkreta uppgifter kopplade till sig. Så ifall du använder en todo-list så kan du separera på områden och projekt men även inom dessa separera dem på specifika projekt och områden.
  3. Efter att du har sorterat dina uppgifter så kan du börja sortera dina anteckningar. Dessa kan du sortera på alla kategorier, dvs resurser och arkiv kommer även in i bilden här. Ifall du använder Notion eller annan anteckningsmjukvara så kan du sortera dem i grupper efter dess kategori.
  4. När dina anteckningar är sorterade så är det dags att sortera det sista. Detta är dina filer. Skapa en mapp för varje kategori och börja sedan att sortera bland dina filer.

Det här grundprincipen för P.A.R.A. metoden och du kan läsa mer om den här: https://fortelabs.co/blog/p-a-r-a-ii-operations-manual/

Tips: Den här metoden behöver inte vara endast för digitala system utan kan även fungera som ett perfekt system för att sortera dina t.ex. dina viktiga papper.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!