CSN historik

Om CSN höjer räntan - så påverkas du

Förslag att räntan på studielånen ska höjas

Regeringen har föreslagit att räntan på studielånen ska höjas med cirka 0,5 procentenheter från och med 2023. Förslaget är nu under utredning och väntas beslutas under 2022.

Varför föreslås räntan höjas?

Studielåneräntan baseras idag enbart på statens upplåningskostnad. Det innebär att staten står för kostnader för studielån som inte betalas tillbaka. Det vill regeringen justera och föreslår ett påslag på studielåneräntan från och med 2023 som ska täcka dessa kostnader. Genom att minska statens kostnad för studielån som inte betalas tillbaka, frigörs pengar till annat som regeringen vill införa.

Hur påverkas du om CSN höjer räntan med 0,5 procentenheter?

Nedan följer ett räkneexempel om påslaget blir 0,5 procentenheter. I exemplen har CSN räknat på samma ränta (0,55) under hela återbetalningstiden.

Exempel 1

För en genomsnittlig låntagare som studerat 3 år på eftergymnasial nivå med en skuld på 190 000 kronor skulle förändringen innebära en ökad räntekostnad på studielånet med cirka 40 kronor i månaden om återbetalningstiden är 23 år.

Exempel 2

För en genomsnittlig låntagare som studerat på utbildning som är fem år och med en skuld på 315 000 kronor skulle förändringen innebära en ökad räntekostnad på studielånet med cirka 70 kronor i månaden om återbetalningstiden är 25 år.

Hur påverkar det här mig praktiskt?

Storleken på studiemedlen påverkas inte av räntehöjningen, däremot påverkar räntan hur mycket du ska betala tillbaka. För de allra flesta studerande med studiemedel börjar återbetalningen av lånen när studierna är avslutade. Alla som har studielån hos CSN påverkas av en eventuell räntehöjning. Regeringen bestämmer vad räntan ska vara inför varje år och gäller alla. Undantaget är om du har ett lån som du tog innan 1989, det lånet har ingen ränta utan räknas upp med ett så kallat regleringstal i stället.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!