En snabb inblick i konsultlivet på Accenture och Centigo

“Vad gör egentligen en konsult?” Det är frågan ingenjör- och ekonomistudenter från norr till söder ställer sig själva genom hela studietiden, innan de själva blir konsulter. Utöver en svårdefinierad yrkestillvaro finns en uppsjö av olika konsultbolag med vitt skilda och ibland snarlika kompetensområden. För dig som ser konsultbranschen som en tänkbar framtida arbetsgivare kan det vara bra att höra från verksamma konsulter om vad det rent praktiskt kan innebära och om vad deras respektive organisationer har att erbjuda. I den här artikeln får du en snabb inblick från verksamma konsulter på bolagen Centigo och Accenture, från management respektive IT-branschen.

1. Beskriv din roll?

David - Managementkonsult på Centigo

Jag, liksom majoriteten av mina kollegor, arbetar som managementkonsult. Detta innebär att jag kan ta ett brett spann av olika roller där de vanligaste är någon form av projekt- eller förändringsledare. Då vi vill hjälpa till och bidra till långsiktigt hållbara företag är dessa uppdrag inte sällan av strategisk och mer långsiktig karaktär för att på sikt skapa, vad vi kallar "Business Wellness".

Karin - Data Engineering Analyst på Accenture

Min roll är Data Engineering Analyst, och jag tillhör den del av Accenture som jobbar med att skapa insikter av data - allt från hur man lagar data, bygger dataströmmar och visualiserar data till strategiarbete och data management.

2. Vad är det bästa med att jobba på Centigo respektive Accenture?

Karin - Data Engineering Analyst på Accenture

Det bästa med Accenture är alla otroliga kollegor jag har från hela världen. Alla är otroligt hjälpsamma och vi hittar på mycket roliga aktiviteter och engagerar oss på olika sätt både under och efter arbetstid.

David - Managementkonsult på Centigo

Detta kommer att låta som en klyscha, men det bästa med att arbeta på Centigo är att vi verkligen styrs av våra värderingar och att alla som arbetar där har en tro till dessa. Ett av våra fundament är "Ambitionsdrivet", vilket innebär att varje persons ambition får styra vilken väg de tar. Detta anser jag skapar fantastiska möjligheter för mig att göra det jag brinner för och samtidigt få ett enormt stort stöd i detta som gör att jag kan utvecklas extremt snabbt.

3. Vad skiljer Centigo respektive Accenture från andra konsultbolag??

David - Managementkonsult på Centigo

Även om andra branschkollegor säkert också arbetar på liknande sätt skulle jag ändå vilja säga att mina ovanstående svar verkligen gör att vi sticker ut på Centigo. Möjligheten att själv få forma sin egen utveckling i stor utsträckning i kombination med det extremt långsiktiga tänket där vi arbetar tillsammans med våra kunder snarare än för dem har fått mig att se Centigo som den självklara arbetsgivaren för mig.

Karin -Data Engineering Analyst på Accenture

Jag tror att Accentures styrka jämfört med andra konsultbolag är de kunder och projekt vi jobbar med. Vi jobbar med 90% av Sveriges 30 största företag - vilket gör att man får jobba i stora projekt som på riktigt påverkar Sveriges framtid.

Vill du veta mer om Accenture eller Centigo? Ställ din frågor till Karin eller David här:

Karin Svensson - Accenture

karin.a.svensson@accenture.com

David Zetterberg - Centigo

david.zetterberg@centigo.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!