Kan TV-spel göra barn smartare?

Skärmtid, oavsett sort, anses ofta ha en negativ inverkan på barns utveckling. En ny studie från ett team forskare på Karolinska Institutet har dock lagt fram bevis som visar på att just TV-spel faktiskt kan förbättra ett barns intelligens.

I studien fokuserade man på att studera relationen mellan TV-spel och intelligens. För att utvärdera något så abstrakt som “intelligens” tog forskarna in den socioekonomiska bakgrunden och förekomsten av gener relaterade till intelligens.

Över 5000 barn studerades i två år från åldersspannet 9 till 10 år. Barnen fick utföra kognitiva tester i början och efter studien. Skärmtiden rapporterade de in själva och den delades upp i tre kategorier: tittande, socialt och spel.

I början av studien kunde man inte se ett samband mellan TV-spel och skillnader i intelligens. Det man däremot kunde se var att högre nivåer av TV-tittande eller socialiserande online hade ett samband till längre nivåer av intelligens. Efter två år blev resultaten tydligare.

“Medan barn som spelade tv-spel vid 10 års ålder inte visade någon högre intelligens än barn som inte spelade tv-spel, så visade de störst ökning i intelligens efter två år för både tjejer och killar” skriver Klingberg och Sauce. “Till exempel, ett barn som var i topp 17 procent när det kommer till timmar spenderade spelandes hade en ökning av IQ med 2.5 enheter mer än medelbarnet under en två års period"

Klingberg är tydlig med att det finns begränsningar med denna studie och att fokuset var avgränsat då de endast tittade på ett fåtal mätvärden för intelligens. Ytterligare en begränsning i studien är att alla sorters spelande blev grupperat till en och samma homogena grupp. Från mobilspel till spel på konsol. Därmed så är det osäkert vilka sorters spel som ger bäst resultat.

Studien visar inte att det är hälsosamt att sitta framför en skärm mycket som barn. Den uppmärksammar däremot komplexiteten kring begreppet skärmtid, där inte all skärmtid nödvändigtvis behöver ha negativa effekter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få liknande innehåll som detta varje måndag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Helt gratis!